Title

Doc. dr. Viktorija Ušinskienė baigė slavų filologijos specialybę (lenkų ir rusų filologijos) Sankt Peterburgo universitete, po to lyginamosios kalbotyros doktorantūros studijas Rusijos mokslų akademijos Slavistikos institute (Maskvoje). 1999 m. Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją iš slavų kalbų etimologijos. Polonistikos centre dirba nuo pat jo įkūrimo 1993 m. Stažavosi Varšuvos ir Jogailaičių (Krokuvos) universitetuose. Dalyvauja ERASMUS akademinių mainų programoje (Varšuvos universitetas). Yra VU Filologijos fakulteto Akademinės komisijos narė, Polonistikos centro akademinių programų koordinatorė. Lietuvos slavistų asociacijos narė, VU mokslinio žurnalo Slavistica Vilnensis redakcinės kolegijos koordinatorė. Koordinavo mokslinį projektą LDK rankraštinių dokumentų skaitmeninimas globalizacijos sąlygomis. Teorija, metodologija ir praktika (2006-2007). 

Moksliniai interesai: lyginamoji istorinė kalbotyra, istorinė leksikologija ir semantika, etimologija; užsienio kalbų didaktika ir metodika. Yra monografijos Народная анатомическая терминология в русском языке (Anatominė liaudies terminija rusų kalboje, Vilnius 2013) autorė, Didžiojo lenkų-lietuvių žodyno (Varšuva - Vilnius, 2005) bei kolektyvinės monografijos Język polski na Kowieńszczyźnie (Varšuva - Vilnius, 2001) bendraautorė, taip pat daugiau nei 40 straipsnių autorė.

Dėstomi dalykai: lenkų kalbos priešistorė, istorija; slavų filologijos įvadas; slavų kalbų etimologija; istorinė semantika; frazeologija; lenkų kalbos praktinis kursas.

el. paštas:viktorija.usinskiene@gmail.com; vik_ush@yahoo.com

DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE

 1. 2012: VU bibliotekos ir Lietuvos istorijos instituto mokslo projektas pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 mm. programą“LDK Teismo knygų, saugomų VUB, skaitmeninimas ir raštų duomenų bazės sukūrimas”; paraiškos registracijos Nr. LIT-12079 (tyrėja)
 2. 2011:  LR Kultūros ministerijos, Kultūros rėmimo fondo ir Lietuvos liaudies buities muziejaus projektas “Lietuvių duona” (vertėja).
 3. 2007–2011: Europos Komisijos Išorės sienų fondo ir LR Vidaus reikalų ministerijos projektas “Specialioji tranzito schema” (lenkų/rusų kalbų dėstytoja-konsultantė).
 4. 2007-2009: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir VU Filologijos fak. Projektas “Specializuoto mokomojo lietuvių-lenkų žodyno rengimas” (dalyvė, straipsnių sudarytoja).
 5. 2006: LMA Matematikos ir informatikos instituto,VU bibliotekos ir VU Filoloijos fak. Projektas“LDK rankraštinių dokumentų skaitmeninimas globalizacijos sąlygomis.Teorija. metodologija ir praktika” (koordinatorė, tyrėja).
 6. 2003 – 2005: “Didžiojo lenkų-lietuvių žodyno rengimas” (dalyvė, straipsnių sudarytoja).
 7. 1997-2002: Lietuvos Nacionalinės Bibliotekos, LMA Matematikos ir informatikos instituto ir VU Filoloijos fak. projektas “Istorijos ir kultūros dokumentų skaitmeninis archyvas. Rankraščių skyriaus pergamentų kolekcija” (koordinatorė, tyrėja)

Pagrindinių publikacijų sąrašas

Monografija:

Ušinskienė, Viktorija. Народная анатомическая терминология в русском языке. Словообразовательная и семантическая реконструкция наименований брюшных органов = Anatominė liaudies terminija rusų kalboje. Pilvo organų pavadinimų žodžių darybos ir semantikos rekonstrukcija. Vilniaus universitetas, 2012, ISBN 978-609-459-045-0, 162 c. (8,6 a.l.)

Daktaro disertacijos autoreferatas:

Žmogaus ir gyvūnų vidaus organų pavadinimai rusų kalboje (žodžių darybos ir semantikos rekonstrukcija) / Russian Nomenclature of Human and Animals’ Interior Organs. Word-building and Semantic Reconstruction, Vilnius 1999, 26 s.

Žodynas:

Didysis lenkų-lietuvių kalbų žodynas (Wielki słownik polsko-litewski).A.Varšuva – Vilnius 2005, p.1-51 (straipsnių sudarytoja).

Vadovėlis:

Marzena Kowalska, Lenkų kalba per 4 savaites. Intensyvus lenkų kalbos kursas su garso įrašu, Vilnius 2005, 422 p. (vadovėlio vertimas į lietuvių kalbą)

Tekstologijos darbai:

XVI-XVII a. lenkų pergamentų kolekcija (15 pergamentų leidimo redagavimas ir vertimas) [in:] Istorijos ir kultūros dokumentų skaitmeninis archyvas. Lietuvos Nacionalinės Bibliotekos Rankraščių skyriaus pergamentų kolekcija, 2002, CD plokštelė, 140 p., http://pergamentai.mch.mii.lt/

Reikšmingiausi straipsniai :

 • Księga akt grodzkich trockich [1660-1661] ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego [in:] Kalbotyra / Vilniaus universitetas. 2013, t. 58 (2) : Slavistica Vilnensis.  ISSN 1392-1517, p. 161-182.
 • Псиxологические обоснования автономности учащиxся и аутентичности преподавателя в контексте общеевропейскиx требований к изучению иностранныx языков [in:] Kalbotyra / Vilniaus universitetas. 2012, t. 57 (2) : Slavistica Vilnensis.  ISSN 1392-1517, p. 141-150.
 • Милош и Россия [in:] Kalbotyra / Vilniaus universitetas. 2011, t. 56 (2) : Slavistica Vilnensis.  ISSN 1392-1517, p. 77-84.
 • Русские наименования внутренних органов живых существ (из опыта групповой реконструкции). [in:] Kalbotyra / Vilniaus universitetas, t. 55 (2): Slavistica Vilnensis. 2010.  ISSN 1392-1517 p. 97-114.
 • Próba statystycznej analizy bałto-słowiańskich odpowiedników leksykalnych (na podstawie Słownika prasłowiańskiego). Kalbotyra / Vilniaus universitetas, t. 54 (2): Slavistica Vilnensis. 2005-2009.  ISSN 1392-1517 p. 83-96.
 • Особенности преподавания славянских языков в Вильнюсском университете. Kalbotyra / Vilniaus universitetas, t. 54 (2): Slavistica Vilnensis. 2005-2009.  ISSN 1392-1517 p. 292-299 (kartu su J. Konickaja).
 • Specyfika i metody nauczania języka polskiego jako obcego na uniwesytecie Wileńskim. Tėvynių europietiškumas: lietuvių-lenkų literatūriniai, kultūriniai ir kalbiniai ryšiai = Europejskość ojczyzn Litewsko-polskie związki literackie, kulturowe i językowe, Vilnius 2009,p. 349-356.
 • Русские названия живота. Принципы номинации. Prace filologiczne, t. 54, Varšuva 2008, 413-434.
 • Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Polonistica Vilnensis: paradygmaty rozwoju (Wilno, 25-26 września 2003 r.). Poradnik językowy, no. 3 (622), Varšuva 2005, 69-73.
 • O nekotorych aspektach funkcionirovanija pejorativnoj leksyki [in:] “Slavistica Vilnensis 2004 (Kalbotyra 53)”, Vilnius, 2005, p. 179 – 184.
 • Profesor dr hab. Valerijus Čekmonas [in:]  Poradnik Językowy, Nr.94(618), Varšuva 2004, 3-8 (kartu su J. Konickaja)
 • Iz istorii odnogo polonizma (rus. padla, pol.padło) [in:] XXXIII meždunarodnaja filologičeskaja konferencija. Leksikologija. Leksikografija (15-20.03.2004), Sankt Peterburgo universiteto leidykla, 2004, p. 25-29.
 • Rus. padlo/padla (iz istorii pejorativnoj leksiki) [in:] “Slavistica Vilnensis 2003 (Kalbotyra 52)”, Wilno 2003, 193-196.
 • O nekotorych osobennostiach vyraženija pros’by v reči poliakov-žitelej Vil’niusa [in:] Issledovanija slavianskich jazykov i literatur v vysšej škole: dostiženija i perspektivy. Materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii (21-22.10.2003), Moskwa 2003.
 • K voprosu o semantičeskom razvitii pejorativnoj leksiki [in:] Materialy XXXI vserossijskoj naučno-metodičeskoj konferencii. Leksikologija i leksikografija. (11-16. 03. 2002), Sankt Peterburgo universiteto leidykla, 2002, p. 11–15
 • Istorija odnogo evfemizma [in:] “Slavistica Vilnensis 2002 (Kalbotyra 51)”, Vilnius, 2002, p. 73 – 81.
 • Etimologičeskije zametki. II [in:] Slavistica Vilnensis (Kalbotyra 50 (2). 2001, Vilnius 2001, 167-171.
 • Kiejdany (z K.Geben) [in:] Język polski na Kowieńszczyźnie, red. H. Karaś, Varšuva - Vilnius, Varšuvos universiteto leidykla, 2001, 279-289.
 • Poniewiežyk [in:] Język polski na Kowieńszczyźnie, red. H. Karaś, Varšuva - Vilnius, Varšuvos universiteto leidykla, 2001, 418-420.
 • Wikuny [in:] Język polski na Kowieńszczyźnie, red. H. Karaś, Varšuva - Vilnius, Varšuvos universiteto leidykla, 2001, 420-426.
 • Kompy [in:] Język polski na Kowieńszczyźnie, red. H. Karaś, Varšuva - Vilnius, Varšuvos universiteto leidykla, 2001, 426-433.
 • Etimologičeskije zametki (kokyš, kukša, počečuj), [in:]“Slavistica Vilnensis (Kalbotyra) 1999”, t. 48, Vilnius, 2000, s. 17-21.
 • Rol’ perevodnych pamiatnikov pis’mennosti v stanovlenii anatomičeskoj nauki v Rossii,  “Slavistica Vilnensis (Kalbotyra)1997”, t. 46, Vilnius 1998, s. 197 -203.
 • Russkije nazvanija pečeni, [in:] “Slavistica Vilnensis (Kalbotyra) 1995”, t. 45, Vilnius 1997,  s. 108 -119.
 • Russkije nazvanija poček. Slovoobrazovatel’naja i semantičeskaja rekonstrukcija, [in:]“Kalbotyra”, t. 43 (2), Vilnius1993, s. 64 -71.
 • Russkije nazvanija želudka (principy nominacii), [in:]Kalbotyra”, No 41(2), Vilnius  1990, s. 34-40.

Straipsniai enciklopedijose:

 • Polonistika. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 18, Perk-Peržvalgos. ISBN 9785420016861 p. 537.
 • Polonizmai. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 18, Perk-Peržvalgos. ISBN 9785420016861 p. 538.
 • Lechitų kalbos. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 11, Kremacija - Lenzo. ISBN 9785420016138 p. 658.
 • Lenkų kalba. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 11, Kremacija - Lenzo. ISBN 9785420016138 p. 794-795.
 • Kwartalnik Teologiczny Wilenski (Vilniaus teologinis ketvirtinis). Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 11, Kremacija - Lenzo. ISBN 9785420016138 p. 387.
 • Kwartalnik Litewski ( Lietuvos ketvirtinis). Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 11, Kremacija - Lenzo. ISBN 9785420016138 p. 387.
 • Kryński Adam Antoni (Adamas Antonis Krynskis). Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 11, Kremacija - Lenzo. ISBN 9785420016138 p. 61.

Recenzijos:

 • Гарбуль, Людмила: Семантические полонизмы в русском приказном языке первой половины века. Vilnius, 2009, 484 p. [in:] Kalbotyra / Vilniaus universitetas, t. 55 (2): Slavistica Vilnensis. 2010.  ISSN 1392-1517 p. 185-188.
 • Sytuacja językowa na Wileńszczyźnie. Materiały sympozjum Socjo- i psycholingwistyczne uwarunkowania sytuacji językowej w Wilnie i na Wileńszczyżnie (Warszawa, 16-18 pażdziernika 1997 roku), pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty, Warszawa 1999, 222 s. [in:] Poradnik Językowy, Nr. 4 (583), Varšuva 2001, 62-64(lenkiškai).
 • Sytuacja językowa na Wileńszczyźnie. Materiały sympozjum Socjo- i psycholingwistyczne uwarunkowania sytuacji językowej w Wilnie i na Wileńszczyźnie (Warszawa, 16-18 października 1997 roku), pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty, Warszawa 1999, 222 s. [in:]Slavistica Vilnensis (Kalbotyra) 2000, Vilnius 2000, 175-178 (rusiškai).