Title

 

Kalbotyra
• sociolingvistikos (sociolektų, vaikų ir jaunimo kalbos tyrinėjimai)
• dialektologijos ir etnolingvistikos (lenkų tarmių Lietuvoje tyrinėjimai)
• kalbos istorijos (LDK rankraštinių dokumentų tyrinėjimai)
• leksikografija (terminija, spec.  žodynų rengimas)

Literatūrologija
• LDK raštyja
• Vilniaus kultūrinio ir literatūrinio gyvenimo tyrinėjimai (XIX-XX a.)
• lenkų-lietuvių literatūriniai ryšiai
• lenkų literatūra Lietuvoje ir lietuvių literatūra Lenkijoje
• Č. Milošo  kūryba

Lenkų kalbos mokymas ir mokymasis
• lenkų kalba kaip  svetimoji
• lenkų kalbos mokymo metodika
• vadovėlių lenkų mokykloms rengimas

PC darbuotojai vykdo šiuos projektus:
(2011)
„Česlovo Milošo šimtmetis“, Tarptautinių kultūros programos centro projektas

(2010-2012)„Lenkų kalba lietuvių-latvių-baltarusių paribyje“, projekto vadovė prof. habil. dr. Halina Karaś, Varšuvos universitetas

(2010-2012)„Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis: miestai ir miesteliai“, projekto vadovė doc.dr. Meilutė Ramonienė

(2007-2009) „Žagarai“. Literatūrinė aplinka“, projekto vadovas prof. habil. dr. T. Bujnicki, Jogailaičių universitetas Krokuvoje

(2009-2010) „Literatūrinės kritikos žodynas1764-1918“, projekto vadovas habil. dr. J. Bachórz ir kiti, LMA Literatūros tyrinėjimų institutas Varšuvoje

(2007-2009) „Specializuoto mokomojo lietuvių-lenkų žodyno rengimas“, projektovadovė mgr. Beata Piasecka

(2007-2009)  „Kalbų vartojimas ir tautinė tapatybė Lietuvos miestuose" ("MIESTAI IR KALBOS"), projekto vadovė doc.dr. Meilutė Ramonienė

(2006-2007) „LDK rankraštinių dokumentų skaitmeninimas globalizacijos sąlygomis. Teoria, metodologija, praktika“. Vilniaus universitetas, projekto koordinatorė doc. dr. Viktorija Ušinskienė

(2004-2005) „Vilniaus krašto enciklopedija. Vilniaus krašto literatūra nuo XVI a. iki 1945 m.“, projekto vadovas prof. habil. dr. M. Jackiewicz

(2004-2007) “CULPOLANG – An Integrated Multimedia Study Solution to Learning of Polish Language and Culture” Koordinatorius – Fundacja Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego (WCSRN) (dalyvauja 3 šalis  – 3 partneriai)

(2003-2004) „Paribio kultūros enciklopedija”, projekto vadovas prof. habil. dr. T. Bujnicki, Jogailaičių universitetas Krokuvoje

(2003 – 2005)„Žodyno Wielki słownik polsko-litewskistraipsnių sudarymas“, projektokoordinatorius doc. dr. Miroslav Davlevic

(2001-2004) „Lenkų tarmes Ukrainoje, Baltarusijoje ir Lietuvoje“, projekto vadovas prof. habil. dr. J. Rieger, Slavistikos institutas LMA

(1997-2000) „Istorijos ir kultūros dokumentų skaitmeninis archyvas. Lietuvos Nacionalinės Bibliotekos Rankraščių skyriaus pergamentų kolekcija“, projektokoordinatorė doc. dr. Viktorija Ušinskienė