Title

Wiktoria Ušinskienė – doktor nauk humanistycznych, docent. Ukończyła studia slawistyczne na Uniwersytecie Petersburskim. Od 1993 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Centrum Polonistycznego (do r. 2007 – Katedry Filologii Polskiej) Uniwersytetu Wileńskiego. Doktoryzowała się w r. 1999. Jest członkiem Komisji Akademickiej Wydziału Filologicznego, koordynatorem programów edukacyjnych Centrum Polonistycznego. Członkini Litewskiej Asocjacji Slawistów. Od r. 2008 pełni funkcję koordynatora komitetu redakcyjnego pisma naukowego Slavistica Vilnensis.

Zainteresowania naukowe dotyczą historii języka, leksykologii, etymologii, glottodydaktyki. Jest autorką monografii Ludowe nazewnictwo anatomiczne w języku rosyjskim (Народная анатомическая терминология в русском языке, Vilnius 2013), współautorką Wielkiego słownika polsko–litewskiego (zeszyt próbny, Warszawa–Vilnius 2005), monografii zbiorowej Język polski na Kowieńszczyźnie (pod red. H. Karaś, Warszawa - Vilnius, 2001), tłumaczką podręcznika Lenkų kalba per 4 savaites (M. Kowalska, Język polski w 4 tygodnie, Vilnius 2005), a także autorką około 50 artykułów w pismach naukowych oraz haseł w Powszechnej encyklopedii litewskiej (Visuotinė lietuvių enciklopedija).

Prowadzone zajęcia: prehistoria języka polskiego, historia języka polskiego, wstęp do filologii słowiańskiej, etymologia, frazeologia, lektorat języka polskiego.

e-mail:viktorija.usinskiene@gmail.com; vik_ush@yahoo.com

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

 1. 2012: Księgi sądowe Wielkiego Księstwa Litewskiego: Archiwum cyfrowe (“LDK Teismo knygų, saugomų VUB, skaitmeninimas ir raštų duomenų bazės sukūrimas”, Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego)
 2. 2011: Historia chleba litewskiego (“Lietuvių duona”, Fundacja Kultury Litwy).
 3. 2005–2013: Schemat konwoju specjalnego (“Specialioji tranzito schema”, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Litwy).
 4. 2007-2009: Przygotowanie dydaktycznego słownika litewsko-polskiego (“Specializuoto mokomojo lietuvių-lenkų žodyno rengimas”, Państwowa Komisja Języka Litewskiego ).
 5. 2006: Opracowanie cyfrowe rękopisόw WKL w warunkach globalizacji. Teoria, metodologia, praktyka (,LDK rankraštinių dokumentų skaitmeninimas globalizacijos sąlygomis.Teorija. metodologija ir praktika”, Uniwersytet Wileński).
 6. 2003 – 2005:  Przygotowanie Wielkiego słownika polsko-litewskiego  (Instytut Języka Litewskiego).
 7. 1997-2002: Archiwum cyfrowe dokumentów historycznych i kulturowych. Kolekcja pergaminów Litewskiej Biblioteki Narodowej im. Martynasa Mažvydasa (Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos PERGAMENTŲ KOLEKCIJOS skaitmeninimas).

Podstawowe publikacje

Monografia:

Народная анатомическая терминология в русском языке. Словообразовательная и семантическая реконструкция наименований брюшных органов = Anatominė liaudies terminija rusų kalboje. Pilvo organų pavadinimų žodžių darybos ir semantikos rekonstrukcija. Vilniaus universitetas, 2013, ISBN 978-609-459-045-0, 162 str.

Autoreferat rozprawy doktorskiej:

Žmogaus ir gyvūnų vidaus organų pavadinimai rusų kalboje (žodžių darybos ir semantikos rekonstrukcija) / Russian Nomenclature of Human and Animals’ Interior Organs. Word-building and Semantic Reconstruction, Vilnius 1999, 26 s.

Słownik:

Didysis lenkų-lietuvių kalbų žodynas (Wielki słownik polsko-litewski).A.Varšuva – Vilnius 2005, p.1-51 (straipsnių sudarytoja).

Podręcznik:

Marzena Kowalska, Lenkų kalba per 4 savaites. Intensyvus lenkų kalbos kursas su garso įrašu, Vilnius 2005, 422 p. (vadovėlio vertimas į lietuvių kalbą)

Praca tekstologiczna:

Archiwum cyfrowe pergaminów z kolekcji Litewskiej Biblioteki Państwowej (zredagowanie i przetłumaczenie 15 polskojęzycznych pergaminów z XVI-XVII w.) [in:] Istorijos ir kultūros dokumentų skaitmeninis archyvas. Lietuvos Nacionalinės Bibliotekos Rankraščių skyriaus pergamentų kolekcija, 2002, CD plokštelė, 140 p., http://pergamentai.mch.mii.lt/

Najważniejsze artykuły:

 • Księga akt grodzkich trockich [1660-1661] ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego [in:] Kalbotyra / Vilniaus universitetas. 2013, t. 58 (2) : Slavistica Vilnensis.  ISSN 1392-1517, p. 161-182.
 • Псиxологические обоснования автономности учащиxся и аутентичности преподавателя в контексте общеевропейскиx требований к изучению иностранныx языков [in:] Kalbotyra / Vilniaus universitetas. 2012, t. 57 (2) : Slavistica Vilnensis.  ISSN 1392-1517, p. 141-150.
 • Милош и Россия [in:] Kalbotyra / Vilniaus universitetas. 2011, t. 56 (2) : Slavistica Vilnensis.  ISSN 1392-1517, p. 77-84.
 • Русские наименования внутренних органов живых существ (из опыта групповой реконструкции). [in:] Kalbotyra / Vilniaus universitetas, t. 55 (2): Slavistica Vilnensis. 2010.  ISSN 1392-1517 p. 97-114.
 • Próba statystycznej analizy bałto-słowiańskich odpowiedników leksykalnych (na podstawie Słownika prasłowiańskiego). Kalbotyra / Vilniaus universitetas, t. 54 (2): Slavistica Vilnensis. 2005-2009.  ISSN 1392-1517 p. 83-96.
 • Особенности преподавания славянских языков в Вильнюсском университете. Kalbotyra / Vilniaus universitetas, t. 54 (2): Slavistica Vilnensis. 2005-2009.  ISSN 1392-1517 p. 292-299 (kartu su J. Konickaja).
 • Specyfika i metody nauczania języka polskiego jako obcego na uniwesytecie Wileńskim. Tėvynių europietiškumas: lietuvių-lenkų literatūriniai, kultūriniai ir kalbiniai ryšiai = Europejskość ojczyzn Litewsko-polskie związki literackie, kulturowe i językowe, Vilnius 2009,p. 349-356.
 • Русские названия живота. Принципы номинации. Prace filologiczne, t. 54, Varšuva 2008, 413-434.
 • Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Polonistica Vilnensis: paradygmaty rozwoju (Wilno, 25-26 września 2003 r.). Poradnik językowy, no. 3 (622), Varšuva 2005, 69-73.
 • O nekotorych aspektach funkcionirovanija pejorativnoj leksyki [in:] “Slavistica Vilnensis 2004 (Kalbotyra 53)”, Vilnius, 2005, p. 179 – 184.
 • Profesor dr hab. Valerijus Čekmonas [in:]  Poradnik Językowy, Nr.94(618), Varšuva 2004, 3-8 (kartu su J. Konickaja)
 • Iz istorii odnogo polonizma (rus. padla, pol.padło) [in:] XXXIII meždunarodnaja filologičeskaja konferencija. Leksikologija. Leksikografija (15-20.03.2004), Sankt Peterburgo universiteto leidykla, 2004, p. 25-29.
 • Rus. padlo/padla (iz istorii pejorativnoj leksiki) [in:] “Slavistica Vilnensis 2003 (Kalbotyra 52)”, Wilno 2003, 193-196.
 • O nekotorych osobennostiach vyraženija pros’by v reči poliakov-žitelej Vil’niusa [in:] Issledovanija slavianskich jazykov i literatur v vysšej škole: dostiženija i perspektivy. Materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii (21-22.10.2003), Moskwa 2003.
 • K voprosu o semantičeskom razvitii pejorativnoj leksiki [in:] Materialy XXXI vserossijskoj naučno-metodičeskoj konferencii. Leksikologija i leksikografija. (11-16. 03. 2002), Sankt Peterburgo universiteto leidykla, 2002, p. 11–15
 • Istorija odnogo evfemizma [in:] “Slavistica Vilnensis 2002 (Kalbotyra 51)”, Vilnius, 2002, p. 73 – 81.
 • Etimologičeskije zametki. II [in:] Slavistica Vilnensis (Kalbotyra 50 (2). 2001, Vilnius 2001, 167-171.
 • Kiejdany (z K.Geben) [in:] Język polski na Kowieńszczyźnie, red. H. Karaś, Varšuva - Vilnius, Varšuvos universiteto leidykla, 2001, 279-289.
 • Poniewiežyk [in:] Język polski na Kowieńszczyźnie, red. H. Karaś, Varšuva - Vilnius, Varšuvos universiteto leidykla, 2001, 418-420.
 • Wikuny [in:] Język polski na Kowieńszczyźnie, red. H. Karaś, Varšuva - Vilnius, Varšuvos universiteto leidykla, 2001, 420-426.
 • Kompy [in:] Język polski na Kowieńszczyźnie, red. H. Karaś, Varšuva - Vilnius, Varšuvos universiteto leidykla, 2001, 426-433.
 • Etimologičeskije zametki (kokyš, kukša, počečuj), [in:]“Slavistica Vilnensis (Kalbotyra) 1999”, t. 48, Vilnius, 2000, s. 17-21.
 • Rol’ perevodnych pamiatnikov pis’mennosti v stanovlenii anatomičeskoj nauki v Rossii,  “Slavistica Vilnensis (Kalbotyra)1997”, t. 46, Vilnius 1998, s. 197 -203.
 • Russkije nazvanija pečeni, [in:] “Slavistica Vilnensis (Kalbotyra) 1995”, t. 45, Vilnius 1997,  s. 108 -119.
 • Russkije nazvanija poček. Slovoobrazovatel’naja i semantičeskaja rekonstrukcija, [in:]“Kalbotyra”, t. 43 (2), Vilnius1993, s. 64 -71.
 • Russkije nazvanija želudka (principy nominacii), [in:]Kalbotyra”, No 41(2), Vilnius  1990, s. 34-40.

Straipsniai enciklopedijose:

 • Polonistika. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 18, Perk-Peržvalgos. ISBN 9785420016861 p. 537.
 • Polonizmai. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 18, Perk-Peržvalgos. ISBN 9785420016861 p. 538.
 • Lechitų kalbos. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 11, Kremacija - Lenzo. ISBN 9785420016138 p. 658.
 • Lenkų kalba. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 11, Kremacija - Lenzo. ISBN 9785420016138 p. 794-795.
 • Kwartalnik Teologiczny Wilenski (Vilniaus teologinis ketvirtinis). Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 11, Kremacija - Lenzo. ISBN 9785420016138 p. 387.
 • Kwartalnik Litewski ( Lietuvos ketvirtinis). Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 11, Kremacija - Lenzo. ISBN 9785420016138 p. 387.
 • Kryński Adam Antoni (Adamas Antonis Krynskis). Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 11, Kremacija - Lenzo. ISBN 9785420016138 p. 61.

Recenzje:

 • Гарбуль, Людмила: Семантические полонизмы в русском приказном языке первой половины века. Vilnius, 2009, 484 p. [in:] Kalbotyra / Vilniaus universitetas, t. 55 (2): Slavistica Vilnensis. 2010.  ISSN 1392-1517 p. 185-188.
 • Sytuacja językowa na Wileńszczyżnie. Materiały sympozjum Socjo- i psycholingwistyczne uwarunkowania sytuacji językowej w Wilnie i na Wileńszczyżnie (Warszawa, 16-18 pażdziernika 1997 roku), pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty, Warszawa 1999, 222 s. [in:] Poradnik Językowy, Nr. 4 (583), Varšuva 2001, 62-64 (po polsku).
 • Sytuacja językowa na Wileńszczyżnie. Materiały sympozjum Socjo- i psycholingwistyczne uwarunkowania sytuacji językowej w Wilnie i na Wileńszczyżnie (Warszawa, 16-18 pażdziernika 1997 roku), pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty, Warszawa 1999, 222 s. [in:]Slavistica Vilnensis (Kalbotyra) 2000, Vilnius 2000, 175-178 (po rosyjsku).