Title

 

Językoznawstwo

• socjolingwistyka (badania socjolektów, języka młodzieży i dzieci),

• dialektologia i etnolingwistyka (badania gwar polskich na Litwie, obrzędów ludowych)

• historia języka (badania starodruków WKL)

• leksykografia (terminologia, słowniki dydaktyczne)

Literaturoznawstwo

• piśmiennictwo WKL

• badanie wileńskiego życia kulturalno-literackiego  (XIX-XX w.)

• polsko-litewskie związki literackie

• recepcja literatury polskiej na Litwie oraz literatury litewskiej w Polsce

• twórczość Cz. Miłosza

Metodyka

• język polski jako obcy

• metodyka języka polskiego

• przygotowanie podręczników dla szkół polskich na Litwie

Pracownicy CP realizują projekty badawcze:

(2011)„Stulecie Czesława Miłosza“, projekt realizowany przez Centrum Międzynarodowych Programów Kulturalnych

(2010-2012)„Język polski pogranicza litewsko-łotewsko-białoruskiego“,  kierownik projektu prof. dr hab. Halina Karaś, Uniwersytet Warszawski

 (2010-2012)„Socjolingwistyczna mapa Litwy: miasta i miasteczka“ kierownik projektu doc.dr. Meilutė Ramonienė

(2009) „Przyjaciele Adama Mickiewicza”, kierownik projektu R. Šalna, VU

(2010) „Nauczyciele Adama Mickiewicza”, kierownik projektu R. Šalna, VU

(2009-2010)„Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918“, kierownik projektu prof. dr hab. J. Bachórz i inni, Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie

(2007-2009) „Żagary“. Środowisko literackie“, kierownik projektu prof. dr hab. T. Bujnicki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

(2007-2009)„Przygotowanie dydaktycznego słownika litewsko-polskiego“ , kierownik projektu mgr Beata Piasecka

 (2007-2009)  „Użycie języków a tożsamość narodowa w miastach litewskich“ („Miasta i języki“)   kierownik projektu doc.dr. Meilutė Ramonienė
 

(2006-2007).Opracowanie cyfrowe rękopisόw WKL w warunkach globalizacji. Teoria, metodologia, praktyka. Uniwersytet Wileński, koordynator projektudoc. dr. Viktorija Ušinskienė

(2004-2007)„CULPOLANG - zintegrowany multimedialny system do nauki języka polskiego i kultury polskiej dla profesjonalistów: finansistów, pracowników administracji“. Partnerami projektu były instytucje takie jak: Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowe, University College London, Instytut Kultury Polskiej UW oraz Uniwersytet Wileński. Całość prac koordynował dr Grzegorz Śpiewak z Uniwersytetu Warszawskiego

 (2004-2005)„Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Literatura Ziemi Wileńskiej od XVI w. do 1945 r.“, kierownik projektu prof. dr hab. M. Jackiewicz

 (2003-2004)„Encyklopedia kultury pogranicza”, kierownik projektu prof. dr hab. T. Bujnicki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

(2003 – 2005)PrzygotowanieWielkiego słownika polsko-litewskiego,koordynator projektudoc. dr. Mirosłw Dawlewicz

(2001-2004)„Gwary polskie na Ukrainie, Białorusi i Litwie“, kierownik projektu prof. dr hab. J. Rieger, Instytut Slawistyki PAN.

(1997-2000)Archiwum cyfrowe dokumentów historycznych i kulturowych. Kolekcja pergaminów Litewskiej Biblioteki Narodowej im. Martynasa Mažvydasa (katalog cyfrowy rękopisów WKL z XV-XVII w.)“, koordinator projektu doc. dr. Viktorija Ušinskienė