Title

 

UWAGA, MATURZYŚCI!!!

STYPENDIA RZĄDU RP!!!

 

Centrum Polonistyczne  UNIWERSYTETU  WILEŃSKIEGO  zaprasza na kierunek studiów FILOLOGIA POLSKA (kod programu: 6121NX024  Lenkų filologija).

Chcemy podkreślić, że od drugiego roku studiów proponujemy MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA PODWÓJNEJ KWALIFIKACJI – ukończenia w ciągu czterech lat programu filologii polskiej Z DODATKOWĄ SPECJALIZACJĄ w zakresie dowolnego innego kierunku proponowanego przez Uniwersytet Wileński (też na innych wydziałach, zob.: https://www.vu.lt/studijos/studentams/studiju-eiga/gretutines-studijos).

Po ukończeniu podwójnego programu studiów studenci uzyskują STOPIEŃ BAKAŁARZA ZARÓWNO W ZAKRESIE FILOLOGII POLSKIEJ, JAK I DRUGIEGO WYBRANEGO KIERUNKU.

Zachęcamy do złożenia podania również na studia płatne (niefinansowane przez Ministerstwo Oświaty Republiki Litewskiej), PONIEWAŻ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA STYPENDIUM RZĄDU RP NA POKRYCIE CZESNEGO.

Podczas rekrutacji bierze się pod uwagę oceny z następujących egzaminów:

- język i literatura litewska (egzamin państwowy) współczynnik 0,4

- język obcy (egzamin państwowy lub szkolny) – 0,2

- historia (egzamin szkolny lub ocena roczna) – 0,2

- dowolny inny przedmiot (egzamin państwowy lub szkolny, może być również język polski) – 0,2

 

Szczegółowej informacji udzielimy drogą mailową: polkatedra@flf.vu.lt , polonistica.vilnensis@gmail.com

Kontakt:

Polonistikos centras / Centrum Polonistyczne
VU Filologijos fakultetas / Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego
Universiteto g. 5, LT-15013 Vilnius
tel.: (+370 5) 268 72 37

Odwiedź  nas na Facebooku: https://www.facebook.com/maturzystom, https://www.facebook.com/vupolonistikos.centras