Title

2015 m. spalio 22-23 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete įvyko tarptautinė mokslinė konferencija

"Witold‘o Hulewicz’iaus pasažai"

 

Konferenciją organizavo: Jogailaičių universiteteto Krokuvoje Polonistikos fakulteto Literatūros teorijos katedra bei Vilniaus universiteto Polonistikos centras

 

KONFERENCIJOS PROGRAMA

2015 10 22, Slavistikos skaitykla

9.30–10.00 – konferencijos atidarymas

10.00–11.00

prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki (UJ)Humorystyczne teksty Witolda Hulewicza (wokół Smorgonii i radiowej Kukułki Wileńskiej)

dr hab. Jagoda Hernik Spalińska (IS PAN w Warszawie)Jak Witold Hulewicz wyprzedził i zatrzymał czas. Fenomen Śród Literackich

dr Kamil Pecela (UJ)U źródła mocy. Wileński regionalizm, Witold Hulewicz i Środy Literackie

11.00–11.20 diskusija

kavos pertraukėlė

11.40–12.40

dr Irena Fedorowicz (UWil)Czesław Jankowski kontra Witold Hulewicz, czyli o „tutejszych” i „przybyszach”

dr Teresa Dalecka (UWil)Działalność publicystyczna Witolda Hulewicza w okresie wileńskim

prof. dr hab. Józef Poklewski (UMK)Napaść redakcji wileńskiego „Słowa” na Witolda Hulewicza

12.40–13.00 diskusija

pietų pertrauka

14.30–15.30

prof. dr hab. Algis Kalėda(UWil) Witold Hulewicz a ekspresjonizm litewski

doc. dr Halina Turkiewicz(LUE)Miasto pod chmurami” Witolda Hulewicza w kontekście współczesnej polskiej poezji Litwy

dr Katarzyna Szewczyk-Haake (UAM), „Płomień w garści’: konteksty polskie i europejskie

15.30–15.50 diskusija

kavos pertraukėlė

16.10–17.50

prof. Dominique Porębska-Quasnik (CNU Paryż)Wędrowna dusza Witolda Hulewicza w muzyczny świat poezji przenikając

dr hab. prof. UJ Andrzej Hejmej (UJ)Dźwięk – doświadczenie akustyczne – nowoczesność. Witolda Hulewicza „słuchanie kultury”

dr Aleksandra Reimann-Czajkowska (UAM)Między muzycznością poezji a wizualnością muzyki. Interpretacja wybranych Sonetów instrumentalnych Witolda Hulewicza

dr Anna Tenczyńska (UW)Synkopy w sonecie. Witolda Hulewicza „definicja” muzyki jazzowej

mgr Karolina Mytkowska (UJ)Muzyczna przestrzeń twórczości Witolda Hulewicza

17.50–18.20 diskusija

19.00 iškilminga vakarienė VU kavinėje „Pas Algį”

2015 10 23, Slavistikos skaitykla

9.00–10.00

dr hab. prof. US Mirosława Kozłowska (US)Na strapontenie i przed mikrofonem. Okołoteatralna działalność Witolda Hulewicza

prof. dr hab. Elżbieta Pleszkun-Olejniczakowa i mgr Katarzyna Szklarek (UŁ)Witold Hulewicz jako teoretyk radia artystycznego

dr Joanna Bachura-Wojtasik(UŁ)Krytyczno-organizacyjne oblicze Witolda Hulewicza – człowieka radia

10.00–10.20 diskusija

kavos pertraukėlė

10.40–11.40

mgr Edyta Kilian (UJ)Przemiana niewidzialnego „w widzialne”. Sposoby kreacji świata przedstawionego w słuchowiskach radiowych według Witolda Hulewicza

mgr Marek Grajek (UW)Ekspresjonizm słyszalny. Teatr wyobraźni Witolda Hulewicza a „Artystyczne słuchowisko radiowe” Zenona Kosidowskiego

mgr Tomasz Bocheński (UJ)Usłyszeć – wyobrazić – doświadczyć: foniczna przestrzeń radiowa Witolda Hulewicza (oraz Stanisława Grochowiaka i Andrzeja Trzebińskiego)

11.40–12.00 diskusija

pietų pertrauka

14.30–15.30

mgr Michał Ceglarek(UJ) Twórcza przyjaźń: Witold Hulewicz i Rainer Maria Rilke

mgr Karolina Papiorkowska-Dymet (UJ)Listy Witolda Hulewicza do Emila Zegadłowicza – dzieje rodzącej się przyjaźni

dr hab. prof. UWM Maria Ankudowicz-Bieńkowska (UWM)Wileńskie kontakty Witolda Hulewicza z Władysławem Kalinowskim

15.30–15.50 diskusija

kavos pertraukėlė

16.10–17.10

prof.dr hab. Janusz Karwat(UAM)Witold Hulewicz – działacz niepodległościowy i powstaniec wielkopolski

mgr Agnieszka Kania (UJK)Współpraca artystyczna z Witoldem Hulewiczem we wspomnieniach Ferdynanda Ruszczyca

ks. dr Władysław Kądziołka (UPJPII)„Polska Żyje” – działalność konspiracyjna Witolda Hulewicza

17.10–17.30 diskusija

Konferencijos uždarymas

Organizacinis komitetas: prof. UJ dr hab. Andrzej Hejmej, dr Irena Fedorowicz, mgr Karolina Mytkowska

www.facebook.com/pasazewitoldahulewicza