Title


Vilniaus universiteto Polonistikos centras aktyviai bendradarbiauja su aukštosiomis ir aukštesniosiomis mokyklomis Lietuvoje ir Lenkijoje. Užsimezgė glaudus bendradarbiavimas su universitetais Lenkijoje: Varšuvos universitetu, Krokuvos Jogailaičių universitetu, Poznanės A. Mickevičiaus universitetu, Liublino katalikiškuoju universitetu. Beveik visi centro darbuotojai stažavosi arba stažuojasi šiuose universitetuose, apgynė daktaro disertacijas. Yra pasirašyta ilgalaikė bendradarbiavimo sutartis su Lenkijos mokslų akademijos Literatūros tyrinėjimų institutu (Instytut Badań Literackich PAN).

Polonistikos centre dažnai svečiuojasi filologai iš Lenkijos, kurie dalyvauja konferencijose, seminaruose, skaito paskaitas, rengia konsultacijas (Lenkijos švietimo ministerijos siuntimu, kaip vizituojantys profesoriai ar lektoriai).

Visi lenkų filologijos studentai turi galimybę vienam semestrui išvykti į geriausius Lenkijos universitetus:Varšuvos, Krokuvos Jogailaičių, Poznanės A. Mickevičiaus, Liublino katalikiškąjį. Pagal sutartį su Lenkijos švietimo ministerija (Ministerstwo Edukacji Narodowej) lenkų filologijos II kurso studentų dalines studijas Lenkijos universitetuose finansuoja Lenkijos pusė.

Šiais metais VU Polonistikos centras yra pakviestas dalyvauti tarptautiniame ERASMUS projekte kartu su Varšuvos, Poznanės A. Mickevičiaus, Krokuvos Jogailaičių, Lodzės, Vroclavo, Varšuvos kardinolo Stefano Wyszyńskio, Katovicų Silezijos, Olštyno Varmijos-Mozūrijos ir kitais universitetais.

Vis daugiau Lenkijos universitetų studentų, atvykusių į VU dalinių studijų pagal ERASMUS mainų programą, lanko lenkų filologijos studijų programoje numatytas paskaitas, seminarus ir pratybas.

ERASMUS partneriai:

Varšuvos universitetas

Jogailaičių universitetas

Liublino katalikų universitetas

Silesijos universitetas

Vroclavo universitetas

Jano Kochanovskio humanitarinių Ir gamtos mokslų universitetas Kielcuose

Lodzės universitetas

Poznanės A. Mickevičiaus universitetas