Title

 

• Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie
www.wilno.polemb.net

• Instytut Polski w Wilnie
www.lenkukultura.lt

• Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Wilnie
www.wilno.trade.gov.pl

• Instytut Literatury i Folkloru Litewskiego
http://www.llti.lt

• Wileński Uniwersytet Pedagogiczny
http://www.vpu.lt/ff/lkc/Page.aspx?pageID=2780

• Instytut Adama Mickiewicza
http://www.iam.pl/pl/site/

• Kultura Polska
http://www.culture.pl/pl/culture/

• Polski Instytut Sztuki Filmowej
http://www.pisf.pl/pl

• Instytut Teatralny
http://www.instytut-teatralny.pl/

• Dom Polski w Wilnie
http://www.polskidom.lt/