Title

 • 2016-09-14
  23-ioji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Reikšmė kalboje ir kultūroje“

  2016 m. rugsėjo 23–24 d. VU Filologijos fakultete vyks 23-ioji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Reikšmė kalboje ir kultūroje“, skirta iki šiol mažiausiai akcentuotai J. Jablonskio tyrimų sričiai – semantikai.

  VU Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedros ir Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro organizuojamoje konferencijoje planuojama susitelkti į semantikos problemas senojoje raštijoje, tarmėse, bendrinėje kalboje, taip pat į kultūrinių reikšmių aspektus. Iš viso numatytos keturios sekcijos:

  • Bendrinės kalbos sekcija;
  • Dialektologijos sekcija;
  • Etnolingvistikos sekcija;
  • Senosios raštijos sekcija.

  Konferencijoje dalyvaus įžymūs mokslininkai iš Lenkijos:

  • Jerzy Bartmiński. (Uniwersytet Marii Curi-Skłodowskiej w Lublinie).  Znaczenie jako struktura otwarta (obrady plenarne)
  • Stanisława Niebrzegowska. (Uniwersytet Marii Curi-Skłodowskiej w Lublinie).   Różne znaczenia czy różne profile?
  • Zofia Sawaniewska-Mochowa. (Instytut Slawistyki PAN, Warszawa). XIX-wieczne słowniki przekładowe z Litwy jako źródła do badań etnolingwistycznych
  • Maciej Rak. (Uniwersytet Jagielloński, Kraków). Testemanty podhalańskie z XVII i XVIII w. jako źródło do dziejów słownictwa dotyczącego kultury materialnej.
  •  Dorota Rak. (Uniwersytet Jagielloński, Kraków). Archiwalia Działu Dokumentacji Kontekstów Kulturowych Muzeum Etnograficznego w Krakowie jako źródło badań językoznawczych.
  • Jowita Niewulis-Grablunas (Uniwersytet Adama Mickieiwcza w Poznaniu).  Polskie wpływy w zakresie fonetyki w gwarach litewskich z okolic Puńska
  • Piotr Grablunas (Uniwersytet Adama Mickieiwcza w Poznaniu).  Zapożyczenia polskie w gwarach litewskich z okolic Puńska.
  • Mirosław Jankowiak (Instytut Slawistyki PAN, Warszawa). Contemporary Belarusian Dialects in Lithuania, Varena District. Sociolinguistic Situation and Condition of the Dialect
  • Norbert Ostrowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków). Funkcje spójnika bei w zabytkach historycznych: aspekt typologiczny i etymologiczny.

  Konferencijos rėmėjai:

  lietuvos_mokslo_taryba_mru

  lenku instituto logo VU-FLF_nauja-spalva

   

  Daugiau žr.: http://www.jablonskis2016.flf.vu.lt/en/