Title

 • 2015-06-01
  Konkurso „Vilniaus Alma Matter: istorija ir dabartis“ rezultatų paskelbimas

  Gegužės 21 d. VU Filologijos fakultete įvyko iškilmingas  konkurso „Vilniaus Alma Matter: istorija ir dabartis“ rezultatų paskelbimas.

  Konkurse, skirtame 8-12 klasių mokiniams, aktyviai sudalyvavo Vilniaus rajono moksleiviai. Tiek nugalėtojai, tiek kiti konkurso dalyviai jautėsi ypatingai, nes po apdovanojimų jiems buvo surengta ekskursija po mūsų universitetą, kuris garsėja kaip vienas iš seniausių ir gražiausių Europoje. Apsilankymas Filologijos fakultete leido mokiniams pabendrauti su Polonistikos centro studentais ir dėstytojais, pajusti Vilniaus universiteto išskirtinę aurą bei pasigrožėti iš Šv. Jonų bažnyčios varpinės atsiveriančiais Senamiesčio vaizdais. Svečiai ir šeimininkai galėjo kartu pasidžiaugti gausiais ir įdomiais renginiais, aptarti, kas pavyko geriausiai, kas labiausiai įstrigo į atmintį.

  KONKURSO NUGALĖTOJAI:

  I MIEJSCEAlbert Tomaszewicz, Jarosław Olechnowicz, Albert Awierkijew (11 klasa), Szkoła Średnia im. św. Jana Bosko w Jałówce. Opieka naukowa: Joanna Miałdun;

  II MIEJSCE – Beata Achramowicz, Julia Gotovski (9 kl.), Szkoła Średnia w Mickunach. Opieka naukowa: Diana Oberlan.

  Nagrody pamiątkowe dostali:

  • Barbara Sidorowicz, Sabina Lipniewicz, Jowita Michalkiewicz  (11 kl.), Szkoła Średnia w Zujunach. Opieka naukowa: Alicja Segen.
  • Diana Stankiewicz, Gabriela Jankauskaitė (10 kl.), Szkoła Średnia w Zujunach. Opieka naukowa: Alicja Segen.
  • Dorota Sinkiewicz, Samanta Cyplinska, Katarzyna Błażewicz, (11 kl.), Szkoła Średnia im. św. Jana Bosko w Jałówce. Opieka naukowa:Joanna Miałdun.
  • Ewa Staszewska(8 kl.), Szkoła Średnia im. św. Jana Bosko w Jałówce. Opieka naukowa: Krystyna Dejnarowicz.
  • Loreta Uzieło, Mirosława Kułakowska (kl. Iag), Gimnazjum w Awiżeniach. Opieka naukowa: Lilija Wojciechowska.
  • Marzena Persijanowa,Elżbieta Bartoszewicz (kl. IIIga), Gimnazjum w Awiżeniach. Opieka naukowa: Alicja Segen.
  • Patrycja Łukaszewicz, Justyna Tomaszewicz, Diana Kinżewska (9 kl.), Szkoła Średnia im. św. Jana Bosko w Jałówce. Opieka naukowa: Krystyna Dejnarowicz.
  • Robert Antonowicz,  Waldemar Korzeniewski,  Rafał Wieromiej (kl. IIIG), Gimnazjum im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze. Opieka naukowa: Jadwiga Osipowicz-Bezuszko.
  • Żaklina Tomaszewicz, (8 kl.),Szkoła Średnia im. św. Jana Bosko w Jałówce. Opieka naukowa: Krystyna Dejnarowicz.

  Odpowiedzi na pytania konkursowe:

  1) Gdzie w chwili obecnej można studiować polonistykę na Litwie?

  W chwili obecnej polonistykę na Litwie można studiować na Uniwersytecie Wileńskim oraz na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym.

   

  2) Kiedy i gdzie zaczęła funkcjonować pierwsza polonistyka w Wilnie?

  Pierwsza polonistyka w Wilnie zaczęła funkcjonować w 1919 r. na Uniwersytecie Stefana Batorego (obecnie Uniwersytet Wileński).

   

  3) Proszę wymienić kilka nazw obecnego Uniwersytetu Wileńskiego w dziejach jego istnienia.

  1579-1782 Akademia i Uniwersytet Towarzystwa Jezusowego;

  1782-1795 Państwowa Szkoła Główna Wielkiego Księstwa Litewskiego;

  1795-1803 Wileńska Szkoła Główna;

  1803-1832 Imperatorski Uniwersytet Wileński;

  1919-1939 Uniwersytet Stefana Batorego;

  1939-1943 Uniwersytet Wileński;

  1955-1990 Uniwersytet im. Vincasa Kapsukasa-Mickevičiusa;

  od 1990 Uniwersytet Wileński.

   

  4) Proszę wymienić kilka nazw organizacji, w których skupieni byli studenci Uniwersytetu Stefana Batorego (USB).

  USB liczył niekiedy około 80 organizacji studenckich. Niektóre z nich to: Klub Włóczęgów Wileńskich, Koło Polonistów (z Sekcją Twórczości Oryginalnej), Cech św. Łukasza,  Klub Intelektualistów, Konwent Polonia, Konwent Batoria i in.

   

  5) Proszę wymienić kilku członków grupy poetyckiej Żagary.

  Najważniejsi członkowie:Czesław Miłosz, Teodor Bujnicki, Jerzy Zagórski, Jerzy Putrament,  Aleksander Rymkiewicz.

   

  6) Proszę rozszyfrować skrót ZNAJ. Jaki był cel działalności sekcji, ukrytej pod tym skrótem?

  ZNAJ: Zmarnowanej Niedzieli Ani Jednej. Działalność sekcji była powiązana ze sportem i turystyką, składały się na nią wycieczki po Wileńszczyźnie, jak też za granicę o charakterze poznawczym.

   

  7) Syn, jakiego wybitnego polskiego poety XIX w. otrzymał w 1926 r. tytuł profesora honorowego USB?

  Tytuł profesora honorowego USB w 1926 r. został nadany Władysławowi Mickiewiczowi, synowi  Adama Mickiewicza.

   

  8) Jakie nazwisko nosi poeta, który debiutował w 1930 r. na łamach pisma „Alma Mater Vilnensis” wierszami Kompozycja i Podróż?

  W 1930 r. na łamach „Alma Mater Vilnensis” wierszami Kompozycja iPodróż zadebiutował Czesław Miłosz.