Title

 • 2018-05-02
  Seminarium dla nauczycieli

  Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego zaprasza nauczycieli szkół polskich na Litwie na 2-częściowy cykl seminariów, które poprowadzi dr Paweł BOHUSZEWICZ z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Seminaria odbędą się w dn. 17 maja 2018 r.  Początek o godz. 15.00.

    Tematy wykładów:

  Literatura dawna czytana współcześnie

  Od wielu lat nurtuje mnie problem nie tyle samej literatury dawnej (czyli tej, która była tworzona od średniowiecza do oświecenia), ile tego jak czytać ją dziś.  Współczesny czytelnik jest określony przez konwencje lekturowe właściwe dla literatury i kultury poromantycznej, niemal zupełnie odmienne od tych najdawniejszych. Jeżeli więc my preferujemy to, co oryginalne, oni (dawni twórcy i odbiorcy literatury) – to, co powtarzalne; my – to, co nieregularne, oni – to, co spętane normami takich czy innych reguł; my – to, co czysto literackie, oni – taką literaturę, która niesie jednocześnie wartości poznawcze i dydaktyczne. Tych opozycji można by mnożyć. Wszystkie one wskazują, że współczesny odbiór literatury dawnej musi być problematyczny, a w tej problematyczności fascynujący. Podczas swojego wykładu będę starał się zmierzyć z tą dwoistością.

   

  Co interpretacja robi z tekstem literackim?

  Pod koniec lat 70. tacy badacze, jak Karin Knorr-Cetina, Bruno Latour czy Michael Lynch uznali, że o wiele sensowniejsze od tradycyjnego pytania „Czym jest wiedza naukowa?” jest pytanie: „Co dzieje się tam, gdzie tworzy się wiedzę naukową?”. W swoim wykładzie nie będę mówił, jak czyniło to wielu przede mną, „Czym jest interpretacja?”, lecz „Jak działa interpretacja?”, czy „Co interpretacja robi z tekstem literackim?” Jest jasne, że odpowiedź na tak postawione pytanie będzie się domagała odwrócenia zwyczajowego porządku wypowiedzi: nie będę więc mógł po prostu teoretyzować, czasem jedynie wspierając się przykładami, lecz właśnie na odwrót: to poszczególne przypadki wyznaczą to, co będę mówił o interpretacji jako takiej. Owymi przypadkami będą trzy interpretacje Żywota człowieka poczciwego Mikołaja Reja, których omówienie posłuży mi do postawienia pewnych ogólniejszych kwestii na temat relacji tekst literacki – interpretacja.

  Słuchaczom Centrum Polonistyczne wystawi zaświadczenia.

  Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres teresa.dalecka@flf.vu.ltdo dn. 10 maja 2018 r. Numer sali podamy w odpowiedzi na zgłoszenie.