Title

 • 2016-09-14
  XXIII-a międzynarodowa konferencja „Znaczenie w języku i kulturze“

  23-24 września 2016 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego  odbędzie się  XXIII-a międzynarodowa konferencja „Znaczenie w języku i kulturze“ poświęcona Jonasowi Jablonskisowi.

  Przedmiotem rozważańna konferencji będą zagadnienia dotyczące semantyki ujęte z różnych perspektyw badawczych. Obrady są przewidziane w obrębie czterech sekcji konferencji:

  • sekcji języka ogólnego,
  • sekcji dialektologicznej,
  • sekcji etnolingwistycznej,
  • sekcji diachronicznej.

  W KONFERENCJI UDZIAŁ WEZMĄ NAUKOWCY Z POLSKI :

  Obrady plenarne:

  Jerzy Bartmiński. (Uniwersytet Marii Curi-Skłodowskiej w Lublinie).  Znaczenie jako struktura otwarta (obrady plenarne)

  Sekcja etnolingwistyczna:

  • Stanisława Niebrzegowska. (Uniwersytet Marii Curi-Skłodowskiej w Lublinie).   Różne znaczenia czy różne profile?
  • Zofia Sawaniewska-Mochowa. (Instytut Slawistyki PAN, Warszawa). XIX-wieczne słowniki przekładowe z Litwy jako źródła do badań etnolingwistycznych
  • Maciej Rak. (Uniwersytet Jagielloński, Kraków). Testemanty podhalańskie z XVII i XVIII w. jako źródło do dziejów słownictwa dotyczącego kultury materialnej.
  •  Dorota Rak. (Uniwersytet Jagielloński, Kraków). Archiwalia Działu Dokumentacji Kontekstów Kulturowych Muzeum Etnograficznego w Krakowie jako źródło badań językoznawczych.

  Sekcja dialektologiczna:

  • Jowita Niewulis-Grablunas (Uniwersytet Adama Mickieiwcza w Poznaniu).  Polskie wpływy w zakresie fonetyki w gwarach litewskich z okolic Puńska
  • Piotr Grablunas (Uniwersytet Adama Mickieiwcza w Poznaniu).  Zapożyczenia polskie w gwarach litewskich z okolic Puńska.
  • Mirosław Jankowiak (Instytut Slawistyki PAN, Warszawa). Contemporary Belarusian Dialects in Lithuania, Varena District. Sociolinguistic Situation and Condition of the Dialect

  Sekcja diachroniczna:

  • Norbert Ostrowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków). Funkcje spójnika bei w zabytkach historycznych: aspekt typologiczny i etymologiczny.

  Współorganizatorem konferencji jest Instytut Polski w Wilnie.

  Więcej zob.: http://www.jablonskis2016.flf.vu.lt/en/