Title

 • 2015-06-01
  Rozwiązanie konkursu "Wczoraj i dziś wileńskiej Alma Mater"

  Z przyjemnością informujemy, że w dn. 21 maja 2015 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu "Wczoraj i dziś wileńskiej Alma Mater", adresowanego do uczniów szkół polskich na Wileńszczyźnie.  

  Zwycięzcami konkursu stali się:

  I MIEJSCEAlbert Tomaszewicz, Jarosław Olechnowicz, Albert Awierkijew (11 klasa), Szkoła Średnia im. św. Jana Bosko w Jałówce. Opieka naukowa: Joanna Miałdun;

  II MIEJSCE – Beata Achramowicz, Julia Gotovski (9 kl.), Szkoła Średnia w Mickunach. Opieka naukowa: Diana Oberlan.

  Nagrody pamiątkowe dostali:

  • Barbara Sidorowicz, Sabina Lipniewicz, Jowita Michalkiewicz  (11 kl.), Szkoła Średnia w Zujunach. Opieka naukowa: Alicja Segen.
  • Diana Stankiewicz, Gabriela Jankauskaitė (10 kl.), Szkoła Średnia w Zujunach. Opieka naukowa: Alicja Segen.
  • Dorota Sinkiewicz, Samanta Cyplinska, Katarzyna Błażewicz, (11 kl.), Szkoła Średnia im. św. Jana Bosko w Jałówce. Opieka naukowa:Joanna Miałdun.
  • Ewa Staszewska(8 kl.), Szkoła Średnia im. św. Jana Bosko w Jałówce. Opieka naukowa: Krystyna Dejnarowicz.
  • Loreta Uzieło, Mirosława Kułakowska (kl. Iag), Gimnazjum w Awiżeniach. Opieka naukowa: Lilija Wojciechowska.
  • Marzena Persijanowa,Elżbieta Bartoszewicz (kl. IIIga), Gimnazjum w Awiżeniach. Opieka naukowa: Alicja Segen.
  • Patrycja Łukaszewicz, Justyna Tomaszewicz, Diana Kinżewska (9 kl.), Szkoła Średnia im. św. Jana Bosko w Jałówce. Opieka naukowa: Krystyna Dejnarowicz.
  • Robert Antonowicz,  Waldemar Korzeniewski,  Rafał Wieromiej (kl. IIIG), Gimnazjum im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze. Opieka naukowa: Jadwiga Osipowicz-Bezuszko.
  • Żaklina Tomaszewicz, (8 kl.),Szkoła Średnia im. św. Jana Bosko w Jałówce. Opieka naukowa: Krystyna Dejnarowicz.

  Odpowiedzi na pytania konkursowe:

  1) Gdzie w chwili obecnej można studiować polonistykę na Litwie?

  W chwili obecnej polonistykę na Litwie można studiować na Uniwersytecie Wileńskim oraz na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym.

   

  2) Kiedy i gdzie zaczęła funkcjonować pierwsza polonistyka w Wilnie?

  Pierwsza polonistyka w Wilnie zaczęła funkcjonować w 1919 r. na Uniwersytecie Stefana Batorego (obecnie Uniwersytet Wileński).

   

  3) Proszę wymienić kilka nazw obecnego Uniwersytetu Wileńskiego w dziejach jego istnienia.

  1579-1782 Akademia i Uniwersytet Towarzystwa Jezusowego;

  1782-1795 Państwowa Szkoła Główna Wielkiego Księstwa Litewskiego;

  1795-1803 Wileńska Szkoła Główna;

  1803-1832 Imperatorski Uniwersytet Wileński;

  1919-1939 Uniwersytet Stefana Batorego;

  1939-1943 Uniwersytet Wileński;

  1955-1990 Uniwersytet im. Vincasa Kapsukasa-Mickevičiusa;

  od 1990 Uniwersytet Wileński.

   

  4) Proszę wymienić kilka nazw organizacji, w których skupieni byli studenci Uniwersytetu Stefana Batorego (USB).

  USB liczył niekiedy około 80 organizacji studenckich. Niektóre z nich to: Klub Włóczęgów Wileńskich, Koło Polonistów (z Sekcją Twórczości Oryginalnej), Cech św. Łukasza,  Klub Intelektualistów, Konwent Polonia, Konwent Batoria i in.

   

  5) Proszę wymienić kilku członków grupy poetyckiej Żagary.

  Najważniejsi członkowie:Czesław Miłosz, Teodor Bujnicki, Jerzy Zagórski, Jerzy Putrament,  Aleksander Rymkiewicz.

   

  6) Proszę rozszyfrować skrót ZNAJ. Jaki był cel działalności sekcji, ukrytej pod tym skrótem?

  ZNAJ: Zmarnowanej Niedzieli Ani Jednej. Działalność sekcji była powiązana ze sportem i turystyką, składały się na nią wycieczki po Wileńszczyźnie, jak też za granicę o charakterze poznawczym.

   

  7) Syn, jakiego wybitnego polskiego poety XIX w. otrzymał w 1926 r. tytuł profesora honorowego USB?

  Tytuł profesora honorowego USB w 1926 r. został nadany Władysławowi Mickiewiczowi, synowi  Adama Mickiewicza.

   

  8) Jakie nazwisko nosi poeta, który debiutował w 1930 r. na łamach pisma „Alma Mater Vilnensis” wierszami Kompozycja i Podróż?

  W 1930 r. na łamach „Alma Mater Vilnensis” wierszami Kompozycja iPodróż zadebiutował Czesław Miłosz.