Title

 • 2014-09-11
  Nowa monografia Centrum Polonistycznego

  Przedstawiamy Państwu nową monografię zbiorową CP:

  kalbu ir literaturu rysiai2

  Funkcjonowanie języków i literatur na Litwie. Litewsko-polskie związki naukowe i kulturowe

  Pod redakcją Mirosława Dawlewicza, Ireny Fedorowicz, Algisa Kalėdy

  Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla / Wydawnictwo Uniwersytetu Wileńskiego, 2014. – ss. 448.

  ISBN 978-609-459-347-5

  Publikacja stanowi zbiór tekstów analitycznych, poświęconych litewsko-polskim związkom kulturalnym i naukowym. Literaturoznawcy, lingwiści, badacze kultury z ośrodków naukowych w Polsce i Litwie ukazują szerokie spektrum tej problematyki, zaczynając od czasów dawnych i kończąc na współczesności. W pracy zbiorowej akcentowane są aspekty zarówno ogólne, jak też bardziej skonkretyzowane, dotyczące współistnienia i współpracy sąsiednich narodów. Praca została przygotowana z myślą o uczczeniu 20-lecia działalności Centrum Polonistycznego (wcześniej – Katedry Filologii Polskiej) Uniwersytetu Wileńskiego.