Title

 • 2014-07-08
  UWAGA, MATURZYŚCI!

  Najlepsza uczelnia Litwy Uniwersytet Wileński zaprasza na kierunek studiów filologia polska (kod programu: 612U20001 lenkų filologija). 
  Od drugiego roku studiów proponujemy MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA PODWÓJNEJ KWALIFIKACJI – ukończenia w ciągu czterech lat programu filologii polskiej Z DODATKOWĄ SPECJALIZACJĄ w zakresie dowolnego innego kierunku proponowanego przez Uniwersytet Wileński (zob.:http://www.vu.lt/lt/studijos/studiju-procesas/gretutines-studijos). Po ukończeniu podwójnego programu studiów studenci uzyskują STOPIEŃ BAKAŁARZA ZARÓWNO W ZAKRESIE FILOLOGII POLSKIEJ, JAK I DRUGIEGO WYBRANEGO KIERUNKU. 
  Szczegółowej informacji udzielimy drogą mailową: polkatedra@flf.vu.lt
  Kontakt:
  Polonistikos centras / Centrum Polonistyczne
  VU Filologijos fakultetas / Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego
  Universiteto g. 5, LT-15013 Vilnius
  tel.: (+370 5) 268 72 37 
  polkatedra@flf.vu.lt
  http://www.filpol.flf.vu.lt/pl/page/1/1.html
  Gretutinės studijos - Vilniaus universitetas
  www.vu.lt
  Vilniaus universitetas – prestižinė Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kurioje vystomas pasaulinio lygio mokslas ir plėtojamos mokslu grindžiamos tarptautinio lygio studijos.